admin 发表于 2016-10-2 15:03:47

农业艺术化发展--体现了当今农业的一个发展趋势,把您眼前看见的农业艺术品展示出来吧

农业艺术,走艺术化的现代化农业发展道路
                        ——体现了当今农业的其中一种发展趋势
                                             ——把您眼前看见的农业艺术品展示出来吧!

敢想、敢做、敢干,这是中国农业发展千年的精髓!
用我们的文字和相片一起见证记录当今农业艺术化发展历程!
页: [1]
查看完整版本: 农业艺术化发展--体现了当今农业的一个发展趋势,把您眼前看见的农业艺术品展示出来吧